O nas

Głównym źródłem rozwoju naszej młodzieżowej Wspólnoty WKC jest wspólna nocna adoracja raz w miesiącu oraz cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, na tych spotkaniach Bóg obdarowuje nas swoimi darami, abyśmy mogli się z nimi dzielić z innymi. Chcemy szczególni nieść Chrystusa dzieciom i bezdomnym. Dwa razy do roku mamy okazję służyć jako animatorzy na rekolekcjach dla Dzieci, jest to dla nas niesamowity czas, kiedy to nie tylko my pomagamy dzieciom przybliżyć się do Jezusa ale i one uczą nas otwartości, wrażliwości i spontaniczności.

Drugim naszym zadaniem jest apostolstwo wśród bezdomnych. W każdą niedzielę spotykamy się o godzinie 15h w Sopocie, przy kościele św. Jerzego, spotkanie rozpoczyna się ciepłym posiłkiem a następnie odnawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego, śpiewamy i rozmawiamy razem.

Bardzo ważna noc dla nas w miesiącu to jest noc adoracji Najświętszego Sakramentu, kiedy to zjeżdżamy się dużo wcześniej przed rozpoczęciem adoracji aby przygotować misterium dla wiernych, którzy odwiedzą Dom Misyjny, jest to nasz dar serce dla gości. Misteria wystawiamy przed rozpoczęciem adoracji, często po misterium jeden z naszych członków wspólnoty dzieli się świadectwem jak Bóg zmienia jego życie.

Naszym opiekunem duchowym jest ksiądz Zbigniew, który jest odpowiedzialny za naszą formację duchową.


niedziela, 29 stycznia 2017

Rekolekcje dla młodzieży

Rekolekcje dla młodzieży 20 - 22 lutego 2017
Weekend ze św. Józefem
Co to znaczy wierzyć?

Msza Święta i Adoracja Najświętszego Sakramentu
Wspólnie spędzony czas ...

... i pogodny wieczór

Nocne czuwanie

 Nocne czuwanie 11/12 lutego 2017


Serdecznie zapraszamy wszystkich na 
Adorację Najświętszego Sakramentu 
w dniu 11 lutego 2017 w kaplicy 
Domu Misyjnego w Swarzewie. 
Rozpoczynamy o godz. 19.00.
Do zobaczenia !

 


PLAN CZUWANIA:


19.00 – Spotkanie wprowadzające, zawiązanie wspólnoty
19.30 – Apel Jasnogórski ( Zaproszenie Maryi do wspólnego czuwania )
           – wystawienie Najświętszego Sakramentu
           – modlitwa o dar adoracji ( ks. Zbigniew )
20.00 - 21.00 - Młodzieżowa grupa WKC
21.00 – 22.00 - Modlitewna grupa "Dobra Nowina"
22.00 – 23.00 – Grupa z Gościcina ( p. Alicja )
23.00 – 23. 30 – Osobiste przygotowanie do Eucharystii, adoracja w ciszy
23.30 - Błogosławieństwo Fatimskie Najświętszym Sakramentem
24.00 – 1.00 Niedzielna Msza Św.
1.00-1.30 Sakrament namaszczenia chorychMożliwość adoracji Najświętszego Sakramentu do 7.00 rano, jeśli zdeklarują się osoby, które będą chciały czuwać całą noc.